Skillnaden mellan coaching och samtalsterapi

Coaching:

I coachingen jobbar vi aktivt mot ett eller flera mål som du vill nå, men har svårt att nå på egen hand. Som coach stöttar och vägleder jag dig hela vägen mot ditt mål. Genom samtal och olika övningar tar vi oss gemensamt  framåt. Det är en effektiv form av personlig utveckling.

Exempel på mål kan vara:

 • Stresshantering
 • Få en bättre hälsa ( kost, motion, sömn mm)
 • Stärka självförtroende/självkänsla
 • Utreda beslutsångest över olika val
 • Karriärmål
 • Hitta balans mellan jobb och privatliv
 • Finna meningsfullhet i livet
 • Få mer energi
 • Få hjälp med lindrigt utmattningssyndrom
 • Förbättra prestation
 • Skapa bättre relationer
 • Hantera/Övervinna rädslor, och därmed våga mer!

Samtalsterapi:

Samtalsterapi är ett fint sätt att på djupet lära känna dig själv. Genom terapin bearbetar du tidigare och nuvarande händelser i en djupare process. Det kan handla om gamla undanträngda minnen och handlingar som påverkar dig negativt i nuet. Vi utreder hur dina mönster ser ut och hur du formats från barn till vuxen, och får en förklaring för dina beteenden. Genom terapin hittar du livskraft, acceptans och förståelse för dig själv.Samtalsterapi är hjälpsamt för dig som behöver djupare bearbetning mot tex. depressioner, trauman, ångest mm, eller för dig som ”bara” behöver stödsamtal för att finna meningsfullhet i din vardag.