Skillnaden mellan coaching och samtalsterapi

Coaching:

I coachingen jobbar vi med personlig utveckling, och enbart från nuläge och framåt till önskat läge. Mot en tydlig målbild där coachen peppar och stöttar genom hela processen.

Vi går inte tillbaks i barndomen som terapi gör, men däremot kan vi jobba med mönster du har från din barndom, som påverkar dig hur du lever idag.

Coaching är i ett högre tempo än terapi, och ger snabba resultat till skillnad från terapi som är en långsammare process.

Samtalsterapi:

I terapi går man mer i en djupare process med sig själv, med hjälp av en samtalsterapeut. Man jobbar inte aktivt med målstyrning på samma sätt som i coaching.

Man utreder vad mönster från barndom kommer ifrån och hjälper människor som antingen ”bara” behöver stödsamtal, är i en livskris, eller behöver djupare bearbetning mot  tex. depressioner, trauman, ångest mm.