Coaching:

I coachingen jobbar vi aktivt mot ett eller flera mål som du vill nå, men har svårt att nå på egen hand. Som coach stöttar och vägleder jag dig hela vägen mot ditt mål. Genom samtal och olika övningar tar vi oss gemensamt  framåt. Det är en effektiv form av personlig utveckling.

Exempel på mål kan vara:

 • Stresshantering
 • Få en bättre hälsa ( kost, motion, sömn mm)
 • Stärka självförtroende/självkänsla
 • Utreda beslutsångest över olika val
 • Karriärmål
 • Hitta balans mellan jobb och privatliv
 • Finna meningsfullhet i livet
 • Få mer energi
 • Få hjälp med lindrigt utmattningssyndrom
 • Förbättra prestation
 • Skapa bättre relationer
 • Hantera/Övervinna rädslor, och därmed våga mer!

Coaching:

I coachingen jobbar vi aktivt mot ett eller flera mål som du vill nå, men har svårt att nå på egen hand. Som coach stöttar och vägleder jag dig hela vägen mot ditt mål. Genom samtal och olika övningar tar vi oss gemensamt  framåt mot ditt/dina mål. Coaching är en effektiv form av personlig utveckling.

Exempel på mål kan vara:

 • Stresshantering
 • Få en bättre hälsa ( kost, motion, sömn mm)
 • Stärka självförtroende/självkänsla
 • Utreda beslutsångest över olika val
 • Karriärmål
 • Hitta balans mellan jobb och privatliv
 • Finna meningsfullhet i livet
 • Få mer energi
 • Få hjälp med lindrigt utmattningssyndrom
 • Förbättra prestation
 • Skapa bättre relationer
 • Hantera/Övervinna rädslor, och därmed våga mer!