Samtalsterapi:

Samtalsterapi är ett fint sätt att på djupet lära känna dig själv. Genom terapin bearbetar du tidigare och nuvarande händelser i en djupare process. Det kan handla om gamla undanträngda minnen och handlingar som påverkar dig negativt i nuet. Vi utreder hur dina mönster ser ut och hur du formats från barn till vuxen, och får en förklaring för dina beteenden. Genom terapin hittar du livskraft, acceptans och förståelse för dig själv.Samtalsterapi är hjälpsamt för dig som behöver djupare bearbetning mot tex. depressioner, trauman, ångest mm, eller för dig som ”bara” behöver stödsamtal för att finna meningsfullhet i din vardag.

Samtalsterapi:

Samtalsterapi är ett fint sätt att på djupet lära känna dig själv. Genom terapin bearbetar du tidigare och nuvarande händelser i en djupare process. Det kan handla om gamla undanträngda minnen och handlingar som påverkar dig negativt i nuet. Vi utreder hur dina mönster ser ut och hur du formats från barn till vuxen, och får en förklaring för dina beteenden. Genom terapin hittar du livskraft, acceptans och förståelse för dig själv.

Samtalsterapi är hjälpsamt för dig som behöver djupare bearbetning mot tex. depressioner, trauman, ångest mm, eller för dig som ”bara” behöver stödsamtal för att finna meningsfullhet i din vardag.